Ca Teresina és una casa típica de poble a la Vila de Montesa, poble xicotet en superfície però gran en història. La casa es troba en la Licitada al Castell, a dalt de l’església, front l’antic hort de les monges convertit ara en parc.