Vés al contingut

El Bosquet

A uns pocs quilòmetres al sud del nucli urbà de Moixent es troba el paratge d’El Bosquet. Moixent ha estat històricament terra de secà amb dificultat d’introduir el regadiu als altiplans i serres que conformen la major part del seu terme. L’embassament es troba al centre d’una foia tancada, entre les muntanyes del Picaio, serra de la Talaia, Corvatelles i la Balarma.

L’embassament d’El Bosquet és un paratge natural d’excepcional interès de més de quatre hectàrees, la pressa d’este embassament històric, de maçoneria hidràulica, va ser declarada Bé d’interès Cultural (BIC) per la Conselleria de Cultura l’any 2005, amb categoria de monument, per ser un conjunt d’altíssim interès hidrològic i per la seua gran importància, al ser una de les poques obres d’este tipus a la Comunitat Valenciana.

Pertany al grup d’embassaments de fluctuació́ escassa, el seu sòl esta protegit i esta inclòs en el catàleg de zones humides de la Comunitat Valenciana. 

La funció que tenia era la de retindré les aigües fluvials i de brollador, per a regar les hortes i fer treballar els molins de la vila. Les carrasques de gran longevitat i grandària, junt als pins, configuren les principals masses forestals dels seus voltants. Un bell indret que convida a practicar activitats en un entorn natural d’alt valor ecològic.