Vés al contingut

Museu Arqueològic Municipal

La creació d’aquest museu va ser aprovada en 1969 encara que no seria fins a 1978 quan es disposaria d’un edifici propi que allotjara la col·lecció. L’immoble que actualment alberga el museu data de 1789 i va ser primer destinat a magatzem de blat i posteriorment reconvertit en escola. L’any 1997 va ser reconegut per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, com a Col·lecció Museogràfica Permanent.

Play Video

Els materials arqueològics conservats comprenen una àmplia cronologia, abastant aproximadament des del 14.000 aC fins al segle XIV-XV de la nostra Era. Procedeixen de diversos jaciments, fonamentalment de l’excavació que es va realitzar a la Cova Santa, o les dutes a terme en la partida de Els Horts. També cal esmentar moltes peces trobades a la Cova dels Mosseguellos, la Cova del Cavall i el Castell.

Entre les peces exposades podem contemplar: puntes de fletxa de sílex, monedes de bronze romanes, una àmfora i un molí circular de pedra, així com diverses olles i atuells de l’Edat de Bronze procedents de diferents poblats. Finalment, cal destacar la ceràmica d’època moderna donada per la família Peris-Navarro i el conjunt de bols del segle XVIII trobats en un dels altars del temple parroquial.

INFORMACIÓ

Museu arqueològic municipal
C/ Santísimo Cristo, 6
46691 Vallada(València)
Tel. 962 257 009