La Maga ROOMS no és un allotjament convencional i és, per tant, un lloc de reunió per a tots els viatgers no convencionals.Per als quals confien en la saviesa del propi camí i són capaços de deixar-se portar per les seves sabates desoint el dictat de la raó, construint la realitat pas a pas, a cop de pur present, per a ells existeixen llocs com La Maga ROOMS.