Vés al contingut

Torrella

Torrella és un poble agrícola de la Costera, amb regadiu i tarongers com a cultiu principal. L’origen de Torrella parteix d’una alqueria medieval fortificada, la qual va prendre el nom dels seus senyors, primer els Llançol i desprès en 1609 els cavallers Torrella. L’alqueria fortificada va pertànyer al terme de Xàtiva fins l’any 1707. 

Enclavat dintre del terme municipal de Torrella es troba el paratge natural amb protecció paisatgística anomenat la Serreta. Aquest lloc alberga principalment plantes aromàtiques, garrofers, pins, carrasques i algun tipus de bardissa pròpia de la zona. El paratge està enclavat en un punt immillorable per a gaudir d’unes magnífiques vistes, les quals abracen tota la vall de Xàtiva i els seus voltants.

Ubicat en l’edifici de l’ajuntament, el Museu Etnològic Municipal de Torrella ens acosta a l’història del poble i ens mostra recursos de caràcter col·lectiu, herència de les transformacions sofrides per la societat torrellina al llarg de la seua història. Molt a prop es troba l‘església de la Mare de Déu dels Àngels, un edifici del segle XIII, construït després del terratrémol que va assolar la comarca en l’any 1748. Disposa de dos altars dedicats a Sant Vicent Ferrer i al Santíssim Crist de la Fe, així com un xicotet museu parroquial.