Situada a la localitat de La Llosa de Ranes, a la comarca de La Costera. Empresa familiar en la qual estan integrats tots els membres de la família. Ells mateixos contracten la llet, la recullen i efectuen els processos de tipificació, conservació i repartiment dels seus formatges. La tradició formatgera d’aquesta família es remunta a diverses generacions.