Fruit de la tradició olivarera, a Molins de Paixerell forma la 4ª generació d’olivarers de la família. Des de principis del S. XX fins a l’actualitat elaboren un suc d’olives totalment natural que conjuga el saber fer, l’experiència i la passió pel món de l’oli.